თვითსწორებადი იატაკი ხდის ზედაპირს იდეალურად სწორს, ერთგვაროვანსა და ჰორიზონტალურს

 გამოიყენება როგორც საფუძველი:

  •  პარკეტზე

  •  ლამინატზე 

თვითსწორებადი იატაკი

ATLAS SMS30, 25 კგ.-იანი შეფუთვით

თვითსწორებადი იატაკი

ATLAS SMS30, 30 კგ.-იანი შეფუთვით

Deutsches Haus